G.I.F. ENGINEERING CO., LTD
Manufacture Metal and Plastic Parts

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

NEWS & EVENTS

กิจกรรมงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่  29 ธันวาคม 2560 กิจกรรมช่วงเช้าบริษัทได้เชิญชวนพนักงานเข้าร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง โดยมีพระจำนวน 9 รูป ณ บริเวณจุดรวมพล   จากนั้นพนักงานร่วมรับประทานอาหาร(โต๊ะจีน)  พร้อมทั้งร่วมชมกิจกรรมการแสดงของพนักงานแต่ละแผนก กิจกรรมการประกวดการแต่งกาย ฟังดนตรี และจับสลากแจกเงินรางวัลให้กับพนักงานทุกคน